اشنایی با جواهرات انواع کشورها

در کشور تونس گردنبندهای فراوانی وجود دارد که از کهربای مصنوعی که با پودر  کهربا و اسانس تهیه شده اند درست می شود.

نقره جات از رونق خوبی برخوردار نیستند اما بهتربن نوع مرجان از کرانه های الجزایر و تونس ب دست می اید که برای طراحی و ساخت راهی ایتالیا می شود.