اشنایی با جواهرات انواع کشورها

برزیل 

سفر به ریو دوژانیرو می تواند مهمترین سفر به امریکای جنوبی باشد در برزیل می توان گستره فراوانی از گوهرها را .از امیتیست گرفته تا تورمالین مشاهده کرد و مهمتربن گوهرها در برزیل الماس و زمرد هستند.همچنین محل پیدایش توپازهای خوب و بهترین الکساندریت بعد از روسیه می باشد

در سال 1725 الماس در برزیل کشف شد و خیلی زود وارد بازار گردید.زمرد نیز پس از مدتی کشف شد.بسیاری از فروشگاههای ریو و سایوپایولو منظره ای بسیار با شکوه ار انواع گوهر ها را رقم زده اند.

متاسفانه مانند اکثر شهرهای گوهرخیز جنایت و درگیری مهمتربن مشکل در شهرهای برزیل است و اگاهی مهمترین نقش را در خرید گوهرها ایفا می کند.بهترین راه خرید انها شناسنامه دار بودن گوهرها به واسطه شرکت های معتبر می باشد