اشنایی با جواهرات انواع کشورها

جمهوری دومینیکن

در ابن کشور کهربای مناطق گرمسیری یافت شده و مورد بهره وری قرار می گیرند.که به کهرباهای شیاردار  معروفند وگاهآ اثاری از زنبور  یا اگر با دقت نگاه کنیم مارمولک های کوچک درون کهربا مشهود است.

سنگ عجیب دیگری در که محصول این کشور می باشد.لاریما (larimar) نام دارد.این سنگ, سنگ ابی اسمان با رگه های ابر مانند سفید رنگ بوده و از نیمه شفاف تا کدر به وجود می اید.

این سنگ محصول اعماق اقیانوس اطلس شمالی بوده و سختی ان بین 5تا7 متغیراست و به صورت برجسته تراشیده می شود.این گوهر به انسان در بیان ترس ها و اشفتگی های درونی کمک می کند.ذهن را ارام کرده و ارامش درونی می دهد