اشنایی با جواهرات انواع کشورها

مکزیک

به جهت وجود اوپال های اتشی .کشور مکزیک در رتبه اول قرار دارد گرچه اوپال های رنگ دیگر در انجا کشف می شود اما اپال های قهوه ای و برنزی بهتر به فروش می رسند.

اپال های دارای بازی رنگ کمتر .دود اندود شده  وبه رنگ استاندارد می رسند.یک راه ساده برای ازمایش اپال اتشی وجود دارد.اگر اپال را با بزاق دهان خیس کنیم.سنگ کم رنگ تر شده  و بعد از قرار دادن در نور روز  و خشک شدن مجددآ برمی گردد.اوپال ابی(water opal) هم در کشور مکزیک عرضه می گردد.ژادییت کنده کاری شده هم در مکزیک داد و ستد می شود که احتمالا منشا ان در امریکای جنوبی است