اشنایی با جواهرات انواع کشورها

هند غربی

این منطقه شامل دو کشور جاماییکا و ترینیداد و توباگو است که خرید و فروش مرجان سیاه در این کشورها به صورت غیر قانونی و قاچاق انجام می شود.

صادرات مرجان سیاه به طرز شدیدی ممنوعیت دارد.اگر کسی ان را بخرد مقامات قانونی ان را مصادره و جرایم سنگین مقرر می کنند

برای خرید انواع محصولات جواهری ایران جم لند لطفا اینجا کلیک کنید