اشنایی با جواهرات انواع کشورها

پاکستان

گستره بزرگی از سنگ ها در پاکستان یافت می شود.در شهر پارسی زبان کویته دادوستد گوهرها رونق گرفته است و همچنین تراش های ساده بر روی  سنگ ها در پاکستان انجام می گیرد اما این کشور یکی از مناطق بزرگ تولید سنگ هاس مصنوعی و جایگزین است.

برای خرید انواع محصولات جواهری ایران جم لند لطفا اینجا کلیک کنید