آمتیست یادمان چهارمین، ششمین وهفدهمین سالگرد ازدواج وسمبل صلح، آشتی و صمیمیت است.

سنگ متولدین بهمن


سنگ ماه بهمن : آمتیست

آمتیست یادمان چهارمین، ششمین وهفدهمین سالگرد ازدواج وسمبل صلح، آشتی و صمیمیت است. بهترین هدیه روز والنتین بوده، موجب تقویت ذهن وجسم، جرات وشهامت و اراده، دفع ترس، تردیدها، تنش های عصبی و افکار منفی است. موجب تعادل متابولیسمی وهورمونی بدن میگردد. مخصوص مداوای مشکلات روانی، استرس ها، اختلالات چشمی، دردهای ناحیه سر، میگرن و فشارهای عصبی، ناراحتی های لوزالمعده و بیماری های خونی است. غدد و هورمون ها را تقویت کرده، سوخت و ساز سلولی را افزایش میدهد. برای بیماری های دیابت موثراست. بدن را دربرابر بی خوابی، اضطراب ها و کابوس ها محافظت می کند. به بیماران روان رنجور کمک بزرگی می کند. ازفشارهای شریانی کاسته، نقش مهمی در تمرکز حواس داشته، اراده را زیاد می کند، در انجام ارتباطات روحی و معنوی شخص را حمایت می کند. ارتباطات و دوستی ها را سهولت بخشیده باعث انصاف و منطق در فرد می گردد. آماتیست تحت صور فلکی حوت، حمل وقوس واقع بوده و مخصوص چاکرای انتهای سر است.

ویژگیهای متولدین بهمن

آزاداندیش، خودکفا، به خود مطمئن، متولدین دهه اول این ماه غیر قابل پیش بینی، سخاوتمند، با گذشت، مذهبی، پایبند اخلاق، مقاوم به بیماری ها، عمر طولانی، در مقابله با خطرات نوعی احساس انرژی وقدرت در خود می کنند، پرتلاش، همسردار، علاقمند به طبیعت وسفر و زندگی جمعی، مسئولیت پذیر، وطن دوست، کنجکاو، تیزبین، اهل صرفه جویی، آماده انجام هرکاری، بعضاً چند شغله، دارای روحیه شاد و امیدوار، مردم دار، کمتردهن بین، گاه یک دنده، قابل اعتماد، امانتدار، بعضاً طرفدار دروغ مصلحت آمیز، گاه طالب تنهایی، درحل مشکلات موفق. مشاغل مناسب متولدین این دهه مدیریت اداری، صنایع کشاورزی، دامداری، وکالت، مشاور امورمالی، نمایندگی، واسطه گری می باشد. متولدین دهه دوم این ماه عموماً خوش اخلاق، در مواقع جنگ وطن پرست، کارساز، باهوش، زیرک، اغلب محتاط، در معامله موفق، در امور اجتماعی فعال، ذاتاً تودار، مشاغل موفق این افراد نظامی گری، پلیسی، تجارت خارجی، امور سیاسی، امور مالی و دفتر، حسابداری و حسابرسی می باشد. متولدین دهه سوم این ماه از نظر روحی و جسم مقاوم، آرام و صبور و با حوصله، محتاط، مصلحت اندیش، عاطفی، پرتلاش و پرانرژی، عموماً به اهداف و خواسته های خود میرسند. اغلب در امور مالی واقتصادی، استعداد خوبی از خود نشان می دهند، با افکار واندیشه های خوب، منضبط، پرکار، فعال، امیدوار به آینده، درخانواده صبور، قدرت تطبیق با هر شرایطی را دارند، با توجه به شرایط افکار وعقیده خود را تغییر می دهند، خوش لباس، خوش خوراک، طالب ثبات شغلی، پایبند آداب وسنن. علاقمند به مهمانی وتفریح، اهل معاشرت با هر قشری هستند. ظاهری جذاب دارند مشاور خوب، علاقمند به طبیعت و زیبایی ها، عاشق سفر، شوخ طبع، مهربان، بخشنده، با اعتماد به نفس، واقع بین، آرمانی، طرفدار محرومین. مشاغل مناسب برای اینان: امور سیاسی، روحانی مربیگری، امور مالی و اقتصاد، امور نظامی و اطلاعاتی، کارمند دفتری، امورمذهبی، خیریه می باشد.