سلیمانیت و کیانیت به عنوان سنگ جواهری استفاده می شوند

سلیمانست(silimanite) کیانیت(kyanite)

هر دوی این سنگ ها برحسب زیبایی و پاکی برش داده می شوند و از نوع سنگ های جواهری محسوب می شوندو برای انتخاب پایه ای  جهت ساخت و برش انها باید دقت بسیار زیادی صورت گیرد

سلیمانیت در اکثر کشور ها وجود دارد ولی نوع شفاف ان بسیار کم یاب و و نایلب ترین رنگ ان ابی مایل به بنفش کم رنگ می باشد

کیانیت

دارای ناخالصی های کریستالی بی رنگ و بسیار به شبیه لبه تیغ می باشد و رنگ ابی ان بسیار شبیه یاقوت کبود است

بلورهای کشیده دارد و هنگام برش ضایعات زیادی دارد طبع بسیار عجیب این سنگ سختی دو گانه ان می باشد که در یک نقظه سختی 7 و در نقطه دیگر 4 می باشد که بسیاری از تراشنده های گو هر سنگ را دچار مشکل می کند